Viola, Ming-Jiang Zhu

Viola by Ming-Jiang Zhu, 15 1/2"
Guangzhou, 2014
Price: $3,850

Zhu.Viola1 Zhu.Viola2 Zhu.Viola3 Zhu.Viola4